قصار

دسته‌بندی نشده

روزها فكر من اين است وُ همه شب سخنم كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم از كجا آمده ام؟…