قصار

 

مرغ باغ ملكوتم

روزها فكر من اين است وُ
همه شب سخنم

كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم

از كجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟

به كجا مى روم؟ آخر ننمايى وطنم؟

مرغ باغ ملكوتم، نِـيـَم از عالـم خاك

چند روزى قفسى ساخته اند از بدنم

حضرت مولانا

t.me/nasherat

instagram.com/nasherat.noor

Categories:   دسته‌بندی نشده

Comments